ГЕРАН

Ян Ондруш

превод: Василка Хинкова

Трудно вода се изскубва -
тя е с корени както дъбът.

Зелена, спокойна -
вода като всяка вода.

Спуснаха стълба, зида му прекрачиха,
неудобно им беше,
гласовете им долу кънтяха,
а горе сияеше светлина.

И три пъти загребаха:
първият път откриха верижка,
вторият път - синкаво канче,
третият път - някаква брошка.

Загребаха плувнала ябълка.

После - топка нагизнала,
натежала като портокал.

Но водата в герана - дълбок и отколешен -
все на дъното си стоеше…

После от дъното на герана
извадиха каска

и набучена като трофей
я изнесоха от герана.

И водата започна да се навдига
и да пълни герена.
Спокойна и бистра.
Вода като всяка вода.