ВСИЧКО, КОЕТО Е ИСТИНСКО

Хайнц Калау

превод: Александър Миланов

Всичко, което е истинско,
съумява да бъде тихо.

Тихо съзряват плодовете.
Безшумно окапват листата.
Снегът ги покрива безмълвно,
езерото замръзва постепенно -
смъртта долита като сън.

Зачатието е мълчаливо.
Слънчевият лъч не крещи.
Никой не е чувал как се топи снегът.
Кълновете пробиват пръстта безмълвно.
Пъпките се разпукват без пукот.

Всичко, което е истинско,
съумява да бъде тихо
за нашия слух.
Никой човек не може да чуе
дочутото от кукумявката.