„ХЕРОИЧНИЯТ ЧОВЕК”

Александър Кръстников

„Хероичният човек”, нова книга от Янко Янев. Авторът е познат на българското книжовно поле като добър познавач на доброто, честното и идеалното.

Янко Янев ни дава тук една философия на националния и личния хероизм. Той пише:

„В това време на величие няма място за болните мечтатели на отвъдното. Че трябва да се сбъдват думите на Гьоте, че великият момент е намерил пред себе си едно мъничко поколение. Днес има значение само човекът на съдбовното.

Другото е тълпа. Историята ще мине през нея, както винаги е минавала. Които не искат да участват в нейния пристъп, да се заключат в невидими капища, да създават ереси и да търгуват с душите; или нека се затаварят в научните си кабинети, за да измислят програми за спасението на света. От тях историята на нашите дни няма нужда.”

Една малка корекция, г-н Янев! Ние мислим, че отвъдното, задгробното, райското в другия свят ще трябва да слезе долу, на земята. За това мечтае душата и Бог ще го наложи.

Олимпиецът Нишце или гръмовержецът Гьоте не могат да ни дадат аристокрацията на духа, за която вий загатвате и която се заключава в думите на Галиелянина: „Бъдете съвършени, както е съвършен Небесният Отец.”

Минава вече времето на бездушния аристократизъм, затворен в черупката на надменността, презрението и бягството от тълпите.

Днес разковничето на живота, което може да владее хероичния човек, е следното: просвета на широките народни маси, ни тълпа, ни аристокрация, а просвета и чист искрен живот.

——————————

в. „Витлиемска звезда”, г. 13, бр. 22, 30 юни 1934 г.