Янко Янев

Янко Янев е роден на 20.11.1900 г. в град Пещера. Учи в Германия: Лайпциг, Фрайбург и Хайделберг - защитава философски докторат. Завежда културния отдел към Министерството на народното просвещение. От 1934 г. живее постоянно в Германия и чете лекции в Берлинския университет по културна история на България. Публикува статии и рецензии в сп. „Българска мисъл”, „Листопад”, „Училищен преглед”, „Златорог”, „Отец Паисий”, „Стрелец”, „Пряпорец”, „Съвременник” и др. Редактор на хитлеристкото списание „Нова Европа”. Автор е на книги с поезия, есеистика, философия: „Грях и скръб” (стихове, 1918), „На север” (стихове, 1918), „Копнения” (стихове, 1919), „Антихрист” (1926), „Върху ирационалното в историята. Опит върху проблемата за историята с оглед към логиката на Хегел” (1927; 1996), „Хегел. Личност, съдба, философия” (1928; 1996), „Хераклит Тъмния. Пророкът от Ефес” (1928), „Димо Кьорчев. Художествена биография” (1932), „Петър Чаадаев. Личност и философия” (1932), „Героичният човек” (1934), „Образът на младото поколение” (1935) и на книги, публикувани в Германия: „Der Mythos auf dem Balkan” (1936), „Sudosteuropa und der deutsche Geist” (1938), „Demonie des Jahrhunderts” (1939) и др. Загива при бомбардировката над Дрезден от англо-американската авиация на 13/14.02.1945 г.


Публикации:


Критика за Янко Янев:

„ХЕРОИЧНИЯТ ЧОВЕК”/ автор: Александър Кръстников/ брой 116 април 2019


За Янко Янев:

ХИТЛЕР?/ автор: Никола Фурнаджиев/ брой 92 февруари 2017