ПОМЕН ЗА ПРИЯТЕЛЯ МИ АСЕН ЗЛАТАРОВ

Асен Белковски

Помен за приятеля ми Асен Златаров

Японски мотив

Аз гледам, разглеждам и виждам добре:
с разчорлени гребени бели,
снага от небето навели,
увисват над синьо, дълбоко море
на страшната бездна вълните -
и после ги губят очите…
Ах, тях ли и чайка бездомна допря?
Но ето, че нещо попречи
и тя не отделя се вече
от белия облак, що татък се спря.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 9, бр. 335, 29.12.1936 г.