МАНИФЕСТ НА ЛЮБОВТА

Весна Парун

превод: Иван Коларов

На Радой Ралин

Нека издигнем бели кости, нека развеем блеснали кости -
нямаме друго знаме: кръвта засенчи слънцето.
Стари тръби на пролетта, млади камбани на свободата,
ехтете, зовете любовта - да се смири пред нея
черната мисъл на човека, металната душа на света.

Аз съм любов и моля: нека издигнем клети кости,
аз съм любов и викам: нека развеем слънчеви кости!
Аз съм скелет и моите кости са кости на зора,
аз съм любов и моите кости са кости на обич,
аз съм любов и не зная къде е краят на любовта.