ИЗ „ВЪЗГЛЕДИ ЗА ЖИВОТА И СВЕТА” (1929)

Анте Дукич

***
На златния телец се кланят само телците.

***
Бъди малък пред себе си, за да бъдеш по-голям пред другите.

***
Да търсиш отмора в насладите - значи да се умаряш до мъртвило.

***
Око за око - довело би целия свят до слепота.

——————————

сп. „Славянски глас”, г. 29, кн. 2, 1935