ЛЮБОВНИ ПЕСНИ

Трифон Кунев

ЛЮБОВНИ ПЕСНИ

1.
Другарки, верни сестрици,
недейте мене окайва -
кахър по либе ме мори -
недейте мене размайва.

Я мислех - глупост без мяра! -
без него смърт да посрещам,
а то би лесна раздяла:
не ти го мисля, ни сещам…

2.
Тънка Яно, сребро ляно,
оти рече тази дума:
„Бре, юначе, я не смятай -
истина е мойта глума…

Ако китка съм ти дала,
влязла ли съм в твойте двори?
Други мене е прилика,
други сърце ми изгори…”

Мари Яно, сребро ляно,
има татко ти кошари -
мари, кажи да ги пази:
някой ще ги опожари…

3.
Сто села съм, Дино, обиходил;
сяко село кръчмарица любих;
не намерих като тебе чудо:
от ума си зарад теб загубих…

Леле, Димо, млада кръчмарица,
в ясно небе сива соколица!
Очи ли са твойте модри очи -
пуста болест мене за неволя;
пазва ли е твойта бяла пазва -
я да ходя волен, а без воля!

Леле Доне, леле моя Дино,
билки има в твойто руйно вино!

——————————

в. „Българан”, г. 1, бр. 25, 27 юни 1904 г.


DE PROFUNDIS

Аз чакам. Душата ми, загледана в звездите,
очаква теб, позната и незнайна, -
аз чакам: и ще дойдеш ти,
забулена със чудна тайна,
уви!, когато веч не ще те чакам…

Ще дойдеш ти с венец от теменуги връх косите
и тихо ще зовеш, позната и незнайна…
И тихо ще зовеш; - и твоя сладък зов
ще чуе сал нощта със свойта тайна,
уви!, когато веч не ще те чакам…

——————————

в. „Българан”, г. 3, бр. 103, 17 септември 1906 г.


***
Девойко златокоса, Есента ромони
във златната гора и замечтано рони
тя лист след лист, мечта подир мечта -

и полувнятно златокъдра Есен
пошепнува слова от тъмна песен
от песен - последнята на обичта.

Да идем там: при клюмналите клони
и мъртвите листа, които кротко рони
тя - Есента - с печално сладък зов:

да идем там и дълго да мълчиме,
и може би, така ще излечиме
девойко, нашата любов…

——————————

в. „Българан”, г. 3, бр. 112, 19 ноември 1906 г.


***
Пред дверите на мойта самота
дочувам леки стъпки:
подранилата пролет:

- „В белоснежни одежди,
със венец от златоцвят;
нося радост и надежди,
и цветя, и благодат.”

- О, пролет! Суета, която вековечно се повтаря;
смущения, които мен не ще смутят;
не помня името на твоите надежди,
и твойте цветове не иска моя път -
пустиня…

Пред дверите на мойта самота
дочувам леки стъпки:
подранилата пролет,
която си отива със въздишки.

——————————

в. „Българан”, г. 4, бр. 130, 2 март 1908 г.


ЕСЕН

Посипа есента със злато листите в лесът;
изгубиха се нимфите, замлъкна песента им.
Нарядко някой пан, невидим низ листака
въздъхна по загубена любов, и стреснат
внезапно на самотна гургулица от гласът,
избягва; и коравите му стъпки
замират във леските като странен шум,
и сякаш, че гората има странни тръпки…
О, есен, време на безумен пир!

——————————

сп. „Смях”, г. 1, бр. 12, 21 август 1911 г.