КАК Е БЛАЖЕНО, БЛЕСТЯТ СНЕГОВЕТЕ…

Белла Ахмадулина

превод: Татяна Любенова

***
Как е блажено, блестят снеговете,
здрав студ е навън и кротко вали,
как диво и нежно варакът просветва
в стъкла магазинни, по всички ъгли.

Серпантини, додето, сърмено-златни,
се люлеят над скуката на света,
с отегченост, предпразничните недели,
да търпиш и понасяш - що за участ е тя?

И каква красота е, че бледните сенки
край ели и край смърчове лягат,
и вечно зелената новост любов,
като чудо, в душата внушават.

Откъде ли нахлу тази нежност и хвойна,
къде са се крили, сговорили?
Като малки деца, край заветните порти,
аз забравих да чакам, а те се отворили.

И какво е блаженството сам да решиш
в леда на стъклото кръг да направиш
и само да любиш, и елха да красиш,
този приказен свят съзерцаващ.

——————————

***
Дойде. Стои. Години - осемнайсет.
- На колко сте? - Отвръща:
- Осемнайсет. -
А многоъгълни са скули, лакти, колене.
Надменност, ъгловатост и косматост.

Така е странна: и мършавостта й,
и в погледа й рицарският блясък,
и смуглото чело… Челата аз ги зная:
по цяла нощ под лампа, над листата.

Така и каза: - Осемнадесет направих.
Мен никой у дома не ме разбира.
Така да е! Така! Че съм поет аз зная! -
и плаче, с длани без лице да скрие.

Харесва ми как гледа гневно-потъмняла,
и как добра е и до болка жадна.
Усмихвам се. И спомням си - отдавна,
а мисля си: отдавна ли и аз, отдавна?…

Сбогува се. Тя трябва да върви,
без да прахоса ни частица време,
и прелестта си несъзнаваща дори,
тъгува, щастието без да вземе…

——————————

ОТКЪС ОТ МАЛКА ПОЕМА ЗА ПУШКИН

1. ТОЙ И ТЯ

Какъв? - Такъв. И къдрав, като в Африка,
и рус, като оттук, по нас, от Север.
Когато влюбен е - опасен, зъл в словата.
Напролет - мрачен, болен и разсеян.

Ужасен, оскърбен ли е. Ревнив.
Роден в Москва. А изворите на кръвта -
от чужда жар, където Нил кипи.
Пулс - бесен. Като нилските води!

Не го гневете: ще ви стигне и убие.
А разгневен, е страшно смугло-бледен.
Когато, непреклонен, в живота е ранен -
бълнува, но не се бои, не стене.

В очите - странно бялото белее,
какво е нужно на зеници, дето светят?
На негър занаят. А бърза по алеите,
като свободен франт. Така я срещна

във пустата алея. Тя каква е?
Божествена! Той гледа (зъл, опасен).
Собанска. (Ржевуска е родена,
но рано се омъжва, мъж - Собански,

безхитростен, със нищо не блести,
тих, некрасив, необходим на вид.
Да го засенчи и го замени, могъл би
своевременно граф Вит.

Но после за това.) Двайсет и трета.
Одеса. Изгнание и свобода - в едно.
Побъркан робът, като него бива горд,
а той - на двадесет и четири е само.

По име - Каролина. И чаровна!
И тъмна, силна, както е природата.
Но ето и писмото на чаровника
във мой, почти дословен, превод.

2. ТОЙ - ДО НЕЯ

(Ноември, 1823 г., Одеса)

Не искам да Ви оскърбя с писмото си.
Така съм глупав (зачеркнато)… Така неловък
(зачеркнато)… Направо скудоумен.
Не съм тъй млад (зачеркнато)… Млад съм,
но заминаването Ви за мен е
печален край на моята съдба. Сърцето свито
(зачеркнато)… Кокетството на Вашето лице
(зачеркнато)… Кокетство няма на лицето Ви.
Когато виждам Ви, аз всеки път
съм смешен, глупав и потиснат, ала повярвайте,
че аз (зачеркнато)… че Вас,
о, как аз Вас (зачеркнато навеки)…


***
Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.

Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томотительность предновогодних недель
терпеть и сносить - что за дивная участь!

Какая удача, что тени легли
вкруг елок и елей, цветущих повсюду,
и вечнозеленая новость любви
душе внушена и прибавлена к чуду.

Откуда нагрянули нежность и ель,
где прежде таились и как сговорились?
Как дети, что ждут у заветных дверей,
я ждать позабыла, а двери открылись.

Какое блаженство, что нада решат,
где краше затеплится шарик стеклянный,
и только любить, только ель наряжать
и созерцать этот мир несказанный…

——————————

***
Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.
- Вам сколько лет? - ответила:
- Осьмнадцать.
Многоугольник скул, локтей, колен.
Надменность, угловатость и косматость.

Все чудно в ней: и доблесть худобы,
И рыцарский какой-то блеск во взгляде,
И смуглый лоб… Я знаю эти лбы:
Ночь напролет при лампе и тетради.

Так и сказала: - Мне осьмнадцать лет.
Меня никто не понимает в доме.
И пусть! И пусть! Я знаю, что поэт! -
И плачет, не убрав лицо в ладони.

Люблю, как смотрит гневно и темно,
И как добра, и как жадна до боли.
Я улыбаюсь. Знаю, что - давно,
А думаю: давно ль и я, давно ли?…

Прощается. Ей надобно - скорей,
Не расточив из времени ни часа,
Робеть, не зная прелести своей,
Печалиться, не узнавая счастья…

——————————

Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине

1. Он и Она

Каков? - Таков: как в Африке, курчав
И рус, как здес, где вы и я, где север.
Когда влюблен - опасен, зол в речах.
Когда весна - хмур, нездоров, рассеян.

Ужасен, если оскорблен. Ревнив.
Рожден в Москве. Истоки крови - родом
Из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс - бешеный. Куда там нильским водам!

Гневить не следует: настигнет и убьет.
Когда разгневан - страшно смугл и бледен.
Когда железом ранен в жизнь, в живот -
Не стонет, не страшится, кротко бредит.

В глазах - та странность, что белок белей,
Чем нужно для зрачка, который светел,
Негр ремесла, , а рыщет вдоль аллей,
Как вольный франт. Вот так ее и встретил

В пустой аллее. Какова она?
Божественна! Он смотрит (зол, опасный).
Собаньская. (Ржевусской рождена,
Но рано вышла замуж, муж - Собньский,

Бесхитростен, ничем не знаменит,
Тих, неказист и надобен для виду.
Его собой затмить и заменить
Со временем случится графу Витту.

Об этом после.) Двадцать третий год.
Одесса. Разом - ссылка и свобода.
Раб, обезумев, так бывает горд,
Как он. Ему - двадцат четыре года.

Звать - Каролиной! О, из чаровниц!
В ней все темно и сильно, как в природе.
Но вот письмо французский черовник
В моем, почти дословном, переводе.

2. Он - Ей

(Ноябрь 1823 года, Одесса)

Я не хочу Вас оскорбить письмом.
Я глуп (зачеркнуто)… Я так неловок
(зачеркнуто)… Я оскудел умом.
Не молод я (зачеркнуто)… Я молод,
Но Ваш отъезд к печальному концу
Судьбы приравниваю. Сердце тесно
(зачеркнуто)… Кокетство Вам к лицу
(зачеркнуто)… Вам не к лицу кокетство.
Когда я вижу Вас, я всякий раз
Смешон, подавлен, неумен, но верьте
Тому, что я (зачеркнуто)… что Вас,
О, как я Вас (зачеркнуто навеки)…