В МЛАДОСТТА СИ БЕШЕ…

Лев Озеров

превод: Георги Ангелов

***

В младостта си беше
бутилка шампанско,
в зрелостта си стана
обикновено вино,
в старостта
от болести и от умора
се превърна в оцет.
А етикетът остана -
шампанско.