НА МЕНЕ СИ

Валерий Брюсов

превод: Людмил Стоянов

НА МЕНЕ СИ

Желал бих кат река да извивам
по широки и сочни лъки,
между храсти води да разливам,
да ме гледат небесни дъги.

Прохладил вред села старославни,
освежил и гори, хълмове,
да се впусна във пътя си бавни
към димящи безброй градове.

И подзел параходи и варки,
преживял и забави, и мор -
тез вълни, тъй свободни и ярки,
ще потънат в солений простор.

Но боя се, че там за сърцето
само сън, само сън е и мраз!
Искам аз и в смъртта, и в морето
да съзнавам пак своето аз!

——————————

сп. „Художник”, г. 3, бр. 4, април, 1909 г.


РАМЗЕС

Отломък

В безпътността на царствени пустини,
от жажда изнемогнал скитах аз;
лежеше пясък, яз след яз,
блестяха небеса, безмилостни и сини..
О, колко сам и малък бях тогаз!

И зърнал паметник, в смъртта забравен,
възлегнах въз горещия гранит.
Плътта горяха плочите корави,
от огнен дъжд просторът беше сит.
Но в здрачната мъгла на зли навети
в миг надпис върху камъка съзрях:
- черти, и образи, и древни грифи -
четях, изтръпнал, тъмни йероглифи:
„Забрава ми вещаете - о, смях!
Победите ми багрят вековете!”

И смисъла на знаците осмях
в невярната мъгла на зли навети.

- Ти кой си, дързък войн? Дух тревожен?
Кой - Озимандия? Асархадон? Рамзес?
Не те познавам аз, смелец безбожен!
Пустинник, тука всеки е нищожен
през векове - в грядущето - и днес.

И се въззе тогаз над мен Рамзес.

——————————

сп. „Везни”, г. 1, кн. 2, 1919-1920 г.