СМАЗВАЙКИ С КРАК…

Владимир Солоухин

превод: Георги Ангелов

***

Смазвайки с крак
отвратителната, пълзяща,
дебела гъсеница,
осъзнаваш ли
каква пеперуда
смачка?