ИЗ „ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ”

Микел Бауса

превод: Румен Стоянов

В град Барселона
има поети, които живеят
в светли къщи.
Нощем,
преди да си легнат,
препрочитат
под лампата
едно стихотворение
и после,
издигайки перото,
написват няколко сълзи.