ХРИСТО ЦАНКОВ-ДЕРИЖАН

Биография

Христо Цанков-Дерижан е роден на 24 март ст. ст. 1888 год. в гр. Габрово. Основно и прогимназиално образование е получил в К.-Агач и Ямбол, а гимназиално - в Стара Загора, Пловдив и София.

Учил е философия и педагогия в Софийския университет, като едновременно е бил сътрудник на разни ежедневници. Пръв път е печатал през 1903 год. в сп. „Светлина”.

Като гимназист в Пловдив е редактирал сп. „Ученишки труд”, а като студент в София - хумористичния вестник „Порой”, като е бил и уредник на в. „Балканско ехо” и „Ден”.

Бил е първият началник и основател на отделението за социални грижи и благотворителност при министерството на вътрешните работи, а след това директор на Народния театър.

Издал е стихотворни сбирки „С кръв и огън” и „Пеперуди” (японска лирика) и литературни маски и профили „Мои познайници”.

Редактирал е юбилейните сборници - за Ив. Вазов, по случай 50 год. му юбилей и сборник „Възхвала” - за 50 год. юбилей на С. С. Бобчев.

——————————

„Български поети. Антология”, 1922 г.