ПИСМО ОТ СТЕФАН ПОПВАСИЛЕВ ДО ЛУИДЖИ САЛВИНИ

Писмо от Стефан Попвасилев до Луиджи Салвини

София, 27 декември 1948

Драги ми приятелю,

Отдавна, много отдавна не сме си писали, това обаче съвсем не значи, че сме се забравили. Аз постоянно съм се интересувал за тебе и твоето семейство чрез нашите общи приятели д-р Ив. Петканов и Николай Дончев.

И сега, по случай настъпващата нова година, аз упорито мисля за тебе, моят незабравим приятел, на когото пращам поздрави и пожелания за новата година. Нека тя да донесе здраве и радости за цялото твое семейство.

Аз с най-голямо удоволствие си спомвам за нашите срещи и разговори, когато съм се удивлявал от твоята доброта и прекрасно познаване на нашия български език и от вярната ориентированост, бих казал от голямото познаване на нашата родна литература.

Много се радвам, че все още продължаваш да се интересуваш от днешната ни литература и че работиш върху нея. За това узнах от един циркуляр на нашия писателски съюз, с който ни подканяха да ти пратим свои книги, като съобщаваха адреса ти.

За себе си какво да ти кажа? Аз съм пенсионер, здрав съм за моите години и бих желал и ти да се похвалиш с добро здраве. Постоянно чета и пиша, като отделям много малко време за отдих. приготвих няколко книги от езикословен и библиографски характер. Миналата година излезе второ издание от моята книга за Константин Величков.

Обнародвах и няколко студийки, главно в сп. „Балкански преглед” / Не зная дали го получаваш. Мисля, че проф. Дамяни го получава./ Обнародвах и редица литературни и обществени статии в наши вестници. Участвувах в изработването на голямата Ботева библиография, изработена по поръка на Библиографския ни институт.

У нас сега се готвим да чествуваме стогодишната от раждането на великия поет и революционер Хр. Ботев. Пишат се доста статии и вече излязоха някои сборници с избрани негови творби. Аз приготвих цяла книга за езика на Ботев и Каравелов, но за зла чест ръкописът се изгубил при пренасянето на издателството, а нямам никаква черновка.

Доста те занимавах със себе си. Бих желал и ти да ми пишеш обстойно за научните и литературните си занимания.

Поздравлявам те още еднъж с новата година, с пожелания за здраве и плодовита литературна и научна дейност.

Ст. п. Василев
/„Сердика”, 33/