НАРОДНАТА ПЕСЕН

Димитър Костадинов

НАРОДНАТА ПЕСЕН

В памет на мама РАДА!
Мамо, благодаря ти, че наследих твоята дарба!

Някой ли щом я запее, аз я запявам веднага -
Род се запазва така, Обич подтичва тъй както река…

Днес съм край свои най-близки приятели:
ангели точни - но скромни ваятели!
Трудно и скромно край мен тананикат:
аз им запявам - те нека ме викат…

Пея си всеки ден сам - и успява
Семето в мене и Плод да ми дава!

…Никой не може от мен да я вземе:
ПЕСЕН НАРОДНА -
и с Приказно Семе!

2016


СЛЪНЧЕВО ДОВЕРИЕ

Стихотворение, посветено на моя състудент
и приятел проф. дфн Димитър КЕНАНОВ

Доверието може да ни прати
известните и най-добри приятели…

Мисловният и плоден полъх вдига
Душа и Песен на добра авлига!…

…Кенарените ризи все са блеснали
от най-добрите ни народни песни…

Новаторското ни сияйно Слово
е винаги за празници готово…

…И ние все със Слънчево Доверие
достоен посев в зрялост ще намерим!

2016


НОЩНО ПОМОРИЕ,
ГЛЕДАНО ОТ БУРГАС

Нощна ивица светло трепти -
все живее в Любовни Мечти!

А от ангелски шепот дочувам:
„ЛЮБОВТА от Море ще доплува…”

…И което в съня ми витае
светло трепка с мечтите на Рая!

1973, 2015