ПИСМО ОТ БОЯН БОЛГАР ДО ЛУИДЖИ САЛВИНИ

Писмо от Боян Болгар до Луиджи Салвини

София, 5. ІІ. 1948

Уважаеми г. Салвини,

Имайки Вашия адрес от Съюза на българските писатели и познавайки Вашия интерес към българската литература, позволих си да Ви изпратя в два препоръчани пакета всички излезли досега мои книги: „Парижки мозайки”, „Жива и мъртва Атина”, „Близо до земята”, „Отвъд любовта”, „Обичани предели”, „Градът умира и се ражда”, „Трофеи”, „Подялба на щастието”, „Вратарят на Содом”, „Живот по избор”, „Пътищата се пресичат”.

Последните две книги излязоха в края на декември 47, а първите четири са напълно изчерпани и трябваше да направя усилие, за да ги намеря.

Годините на моето явяване в нашата литература съвпадат с годините на войната и затова, макар да съм желал да вляза по-рано в допир с Вас, не съм могъл да сторя това и затуй използвувах тоя първи случай да Ви обременя с всичките си книги наведнъж.

Моля, имайте любезността да ми потвърдите получаването им.

Желая Ви от сърце най-доброто.

Ваш предан: Боян Болгар