ВАРШАВСКАТА КАТАСТРОФА И НЕЙНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ

Влад Ривлин

превод: Литературен свят

Така са се стекли събитията, че Рижкият договор между Съветска Русия и Полша се оказал в сянката на Брест-Литовския.

А впрочем Рижкият договор бил за Съветска Русия много по-унизителен както в морален план, така и поради териториалните загуби.

Според Рижкия договор Съветска Русия отстъпвала на Полша западните области на Украйна, Белорусия и Литва.

Този позорен за Русия договор бил сключен в резултат на разгрома от полската армия на Югозападния фронт под командването на Михаил Тухачевски.

Съветско-полската война продължила две години.

На 12 август 1920 г. Червената армия започнала щурма на Варшава, но на 15 август в сражението настъпил прелом: полската кавалерия излязла в тила на 4-та армия на Югозападния фронт и на следващия ден 4-та армия била напълно разгромена.

На 16 август части на полската армия под командването на маршал Пилсудски разгромили 16-та армия на Югозападния фронт и започнали настъпление срещу Брест.

В следващите дни Югозападният фронт рухнал.

Поляците наричат тази битка чудото на Висла.

А за Съветска Русия битката станала най-тежкото поражение за цялата Гражданска война.

Рижкият договор между Полша и Съветска Русия изгубил значението си след 19 години.

Отнетите от Съветска Русия по Рижкия договор украински и белоруски земи били отново обединени със съветските Украйна и Белорусия.

Тези бивши полски територии остават в състава на Украйна и Беларус и досега.

Ето такава история.

15.08.2017