ЗЕМЯТА

Льоренс Видал и Видал

превод: Румен Стоянов

От изгрева до залеза гледах Земята,
гдето почиват родителите на моите родители,
пих от водата на един поток, който тече
и отдавна си течеше в дъждовно време.
Издигнах очи и видях морето, което ни донася
вести от други земи, гдето са живели
дедите на други хора и се приказва
с думи, различни от нашите. Винаги
ми се е искало да пресичам граници,
да обикалям свят, минавайки от отечество в отечество,
но съдбата ме свърза със съдбата на хората,
които работят и се потят на тая земя,
и чувствувам с тях и като тях, и обичам корема,
в който дойдох на света - земя в земята и земя.