ИМПРОВИЗАЦИИ

(нови стихотворения)

Олга Соколова

превод: Владимир Стоянов

ПРОЗРЕНИЕ НА СФЕРИТЕ

Прозрение на сферите…
Убог и сив
е вечерният спор,
целият разговор,
че просто разтваряш пори
и гърло напразно
пресилваш,
но другия свят,
отразен не провиждаш.
И макар че очите
горят като фарове,
от това мирише на махмурлук.

2 август 2017 г.


***

Музика на сферите
мелница маха с криле
мана от небето в ръцете нежно се спуска
успяваме да съберем белите искри в очите си
образ неясен в мъглата
кой е той? и къде са духовните образи?
Приятел или неприятел ни идва на среща
и с крила-граници маха старата мелница
подобно музика на сферите неизменна и неповторима
незрима нишка осеняващи мъниста
гусли звънят ясни мисли и чисто съзнание
и двамата отлитаме…
музиката на сферите прониква в мен и в теб

12 август 2017 г.
10:25 Спомени за Велики Новгород


***

Салютът чут е
но незрим
цял в облаци
е небосвода
не се виждат
ярките проблясъци
само залпове
звучат
от пушека
тихо, тихо
чува се единствено
песента на сирени
тревога на машини
растяща непрестанно
извън стана.


***

на Хр. Христов и Вл. Стоянов

Мечтата се вдигна на пръсти
да се оттласне за начало
от земните, и на добър й път!
Там, дето е слънце, по-високо от слънцето…
Трябва само да се залюлее
като на люлка…
Вечна бъди!

24 август 2017 г.