ЮДОФОБИЯ И ЮДОФИЛИЯ

Влад Ривлин

превод: Литературен свят

За юдофобията е писано, пише се и мисля, че ще бъде писано много. Бих казал дори, прекалено много.

А юдофилията се оказа като че ли в сянката на многобройните разговори и публикации за ненавистта към евреите.

Но не всички ненавиждат евреите. Има и такива, които ги обичат, и дори много.

Например, протестантските секти с различна насоченост.

Тези секти признават богоизбраността на евреите и оттук такава почит.

Общувал съм с подобна публика и в Москва, и по-късно в Европа и в Израел.

Впечатленията ми?
Бях ужасен.
Разбирайки, че съм евреин, те ме възприемаха като месия.

Но от това не се почувствах добре.

Особено след като една от християнките отбеляза, че в мен може да се види евреина от километър.

Гледах арийските им очи… Те горяха от фанатизъм.

Сега разбирате ли защо бях ужасен?

Това е същият фанатизъм, който са имали техните предшественици, но с противоположен знак.

Те виждаха в мен евреина и само евреина. Не човека, а именно евреина!

И ненавистта също никъде не е изчезвала. Сега вместо евреите те ненавиждаха мюсюлманите.
Кога ще започнем да се възприемаме просто като хора, такива, каквито сме?!

2018