ЗВУК ОТ ЗВУКОВЕТЕ

Константин Балмонт

превод: Татяна Любенова

ЗВУК ОТ ЗВУКОВЕТЕ

Сега над Севера гори луна.
Сега през Севера елени бягат.
Над равнината снежна - мъртво-бяла,
от облачета сенчици се мяркат.

Върху небето стинещо огромен кръг.
Какви дъги небесни ти, луна, стопяваш?
Когато, че летя на Север, изведнъж
от черно-белите клавиши ми се мярва.

——————————

НЕ МЕ ИЗКУШАВАЙ

Майка на майките е родната Земя,
лазурен, Океанът, баща е на Земята,
покоят на съзнанието - Небесна синева,
и милват нежно мисълта полята.

Бях като всички аз. И огън в мен горя.
Живях във всичко. И докосвах всичко.
Сърцето умори се. Не го измъчвай свят.
Недей ме изкушава. В сън потъвам тихо.

——————————

ИЗ „ОГЪНЯТ НА СВЕТА”

7.
На лов бях отишъл към родното блато,
две птици така проследих.
Красиви са птиците в полета когато са,
и падайки ничком дори.

И аз набелязах я, в жажда за плячка,
красивата птица убих.
Но в миг потреперил от птичата жалба,
отново да стрелям, не бих.

А другата птица, приятелка вярна,
без страх от палача съвсем,
все повече свиваше кръг очертан и
летеше в безпаметен плен.

И стана ми тъжно от жалбата птича,
макар пак да вдигнах ръка.
Сърцето на птицата, цялото в писъка,
сърцето ми в камък събра.

Разбрала сама, любовта че е мъртва,
приятелят не позова,
на вятъра мила, любимка на юга,
над него се спусна тя.

Летящата птица, с вик пронизителен,
сви своите бели крила,
и падна - в мълчание страшно - до милия,
свободна и в светлина.

——————————

***

Когато момче бях, и малък, и нежен,
беше взорът дълбок, засиял.
Ти знаеш ли, в утрото, пред морето безбрежно
златен пясъкът как заблестя?

А когато бях юноша, плах бях и странен,
вечно изпълнен с тъга.
Ти знаеш ли, вечер, във света замъглен там,
над реката, русалка как пя?

После станах аз страстен, желан и властен,
и всеки целувах в зори.
Ти знаеш ли, нощем, в мъглата неясна,
как страшно е да се върви?

——————————

ЛУННА ПЕЧАЛ

Ти беше ми сестра, ту нежна и ту страстна,
и толкоз те обичах, обичам и сега.
Ти - призрак мил и скъп… бледнеещ… и неясен…
О, в този лунен час, за тебе аз скърбя!

Бих искал тази нощ, крилете разпростряла,
с въздушна тишина да ни съедини.
Бих искал и да мога, безсилно-отмалял аз,
в очите ти да влея огъня с очи.

И искам още ти, бледнееща от мъка,
под ласката да стихнеш, и бих целувал аз
лицето ти, очите, и ръката малка,
а ти да ми прошепнеш: „Сега съм в твоя власт!”

Аз знам, цветята всички, за нас, че ще поникнат,
трепери в мен любов - лъч лунен във море.
И стенейки, бих искал, безумстващ да възкликна:
„Ти винаги ще бъдеш терзание за мен!”

——————————

МОРСКА ДУША

Нейните очи са с морски цвят и
тя живее сякаш като в сън.
И от пролетта до късно лято
не е тук духът й, а отвъд.

Тя очаква нещо мълчаливо,
близко до гърмящия прибой
и в очите й, щом почне отлив,
студенее сумрака дълбок.

А високо буря засвисти ли,
тя пред този плясък пак замре,
гледа като звяр, очи присвила -
в тях зелен отблясък се люлей.

Ала щом настъпи новолуние,
цяла изнемогваща в тъга,
на магьосницата бледна, влюбена
във зениците избликва мрак.

И словата от обет неясен
развълнувано повтаря тя,
нейните очи са с морски цвят и
е невярна нейната душа.

——————————

ПРИЗИВ КЪМ ОКЕАНА

Океан, мой древен прародител,
сън хилядолетен, съхранен.
Светъл здрач и животворец, отмъстител,
в дълбините със потънало небе!

Огледало на извечни начинания,
виждащ рано първата зора,
знаещ повече от нашите познания,
с теб, безсмъртният, говоря аз!

Ти си с нищо нескована цялост.
Светът земен за сърцето ти е пуст -
дишаш вечно в твоята безкрайност
с хиляди жадуващи уста!

Тих и бурен, недостъпен, нежен,
ти - живот си: правда и лъжа,
нека бъда аз от теб прашинка влажна,
капка в вечност… Вечност! Океан!

——————————

ДА СМЕ КАТО СЛЪНЦЕТО

(Из „Книга на символите”, 1902)

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце.
Анаксагор

***

Аз в този свят дойдох да видя Слънцето
и кръгозора син.
Аз в този свят дойдох да видя Слънцето,
планинска вис.

Аз в този свят дойдох Море да видя
и пищни долини.
В един-единствен взор света заключил,
съм властелин.

Аз победих студеното забвение,
създадох си мечта.
И всеки миг съм пълен с откровения,
и пея аз.

Мечтата ми страдания пробуди,
но съм любим.
Кой равен ми е в песенните думи?
Нито един!

Аз в този свят дойдох да видя Слънцето,
ако угасне ден,
аз пак ще пея… пак ще пея, Слънце,
в часа предсмъртен!


ЗВУК ЗВУКОВ

Сейчас на Севере горит луна.
Сейчас на Севере бегут олени.
Равнина снежная мертва, ясна.
От тучек маленких мелькают тени.

На небе стынущем огромный круг.
Какие радуги, луна, ты плавишь?
Когда б на Север мне умчаться вдруг
От черно-белого мельканнья клавиш!

——————————

НЕ ИЗКУШАЙ

Мать Матерей, родимая Земля,
Отец Земли, лазурный Океан.
Покой сознанью синим Небом дан,
И нежат мысль зеленые поля.

Я был как все. Во мне горел Огонь.
Я жил во всем. Касался до всего.
Устало сердце. Мир, не мучь его.
Я тихо сплю. Не изкушай. Не тронь.

——————————

Из „ПЛАМЯ МИРА”

7.
Я был на охоте в родимом болоте,
И выследил пару я птиц.
Красивы все птицы в веселом полете,
Красивы и падая ниц.

И вот я наметил и в жажде добычи
Красивую птицу убил.
И тотчас же вздрогнул от жалобы птичьей,
К повторности не было сил.

А быстрая птица, той птицы подруга,
Совсем не боясь палача
И все сокращая очерченность круга,
Летела, забвенно крича.

Мне стало печально от жалобы птичьей,
И дважды я поднял ружье.
Но сердце той птицы, излитое в кличе,
Сцепило все сердце мое.

И вот, не воззвавши крылатого друга,
Поняв, что убита любов,
Красавица ветра, любимица юга,
На кровь опрокинула кровь.

Взнесенная птица, с пронзительным криком,
Сложила два белых крыла
И пала близ друга - в молчанье великом -
Свободна, мертва и светла.

——————————

***

Когда я был мальчиком, маленьким, нежным,
Был кроток мой мвзор и глубок.
Ты знаешь, что утром, пред морем безбрежным,
Горит золотистый песок?

Когда я был юношей, робким и странным,
Я вечной был полон тоской.
Ты знаешь, что вечером, в свете туманном,
Русалки поют над рекой?

Когда я стал страстным, желанным и властным,
Целую я всех на пути.
Ты знаешь, что ночью, в тумане неясном,
Так страшно, так страшно идти?

——————————

ПЕЧАЛЬ ЛУНЫ

Ты мне была сестрой, то нежною, то страстной,
И я тебя любил, и я тебя люблю.
Ты призрак дорогой…бледнеюший…неясный…
О, в этот лунный час я о тебе скорблю!

Мне хочется, чтоб ночь, раскинувшая крылья,
Воздушной тишиной соединила нас.
Мне хочется, чтоб я, исполненный бессилья,
В твои глаза струил огонь влюбленных глаз.

Мне хочется, чтоб ты, вся бледная от муки,
Под лаской замерла, и целовал бы я
Твое лицо, глаза и маленькие руки,
И ты шепнула б мне: „Смотри, я вся - твоя!”

Я знаю, все цветы для нас могли возникнуть,
Во мне дрожит любовь, как лунный луч в волне.
И я хочу стонать, безумствовать, воскликнуть:
„Ты будешь навсегда любовной пыткой мне!”

——————————

МОРСКАЯ ДУША

У нее глаза морского цвета,
И живет она как бы во сне.
От весны до окончанья лета
Дух ее в нездешней стороне.

Ждет она чего-то молчаливо,
Где сильней всего шумит прибой,
И в глазах глубоких в миг отлива
Холодеет сумрак голубой.

А когда высоко встанет буря,
Вся она застынет, внемля плеск,
И глядит как зверь, глаза прищуря,
И в глазах ее - зеленый блеск.

А когда настанет новолунье,
Вся изнемогая от тоски,
Ббледная влюбленная колдунья
Разширяет черные зрачки.

И слова какого-то обета
Все твердит, взволнованно дыша,
У нее глаза морского цвета,
У нее неверная душа.

——————————

ВОЗЗВАНЬЕ К ОКЕАНУ

Океан, мой древний прародитель,
Ты хранишь тысячелетний сон.
Светлый сумрак, жизнедатель, мститель
Водный, вглубь ушедший небосклон!

Зеркало предвечных начинаний,
Видевшее первую зарю,
Знающее больше наших знаний,
Я с тобой, бессмертным, говорю!

Ты никем не скованная цельность.
Мир земли для сердца мертв и пуст, -
Ты же вечно дышишь в беспредельность
Тысячами юно-жадных уст!

Тихий, бурнный, нежный, стройно-важный,
Ты - как жизнь: и правда, и обман.
Дай мне быть твоей пылинкой влажной,
Каплей в вечном… Вечность! Океан!

——————————

БУДЕМ КАК СОЛНЦЕ

Книга символов
1902

Я в этот мир пришел чтоб видеть Солнце.
Анаксагор

***

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И выси гор.

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Море
И пышный цвет долин.
Я заключил миры в едином взоре,
Я властелин.

Я победил холодное забвенье,
Создав мечту мою.
Я каждый миг исполнен откровенья,
Всегда пою.

Мою мечту страданья пробудили,
Но я любим за то.
Кто равен мне в моей певучей силе?
Никто, никто.

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь… Я буду петь о Солнце
В предсмертный час!