СВЕТОВНИЯТ МОРАЛ…

Аполон Майков

превод: Тихомир Йорданов

Световният морал завинаги реши:
„За мъртвите - добро.” За глухите уши
подхвърлям аз през рамо:
„За живите - едната глупост само.”