ВЕДНЪЖ УБИХА МЛАДИ ТРИ МОМИ…

Морис Метерлинк

превод: Емануил Попдимитров

***
Веднъж убиха млади три моми
да видят що в сърца им се таи.

Сърцето първо пълно бе със щасте, -
и дето алената кръв проляха,
три змии три години там пълзяха.

А второто бе с нежност надарено, -
и дето алената кръв проляха,
три годин там три агнета пасяха…

А третото бе пълно със нещасте, -
и дето алената кръв проляха,
архангели три - три години бдяха…

——————————

сп. „Художник”, г. 3, бр 5-6, 1909 г.