ПОСЛЕДНЯ БОРБА

Алексей Колцов

превод: Цоньо Калчев

Буря сви се над глава ми,
гръм небето порази,
слаб постресна се духа ми,
хлад снагата ми смрази.

Не свали ме удар тежки -
гордо срещнах го дори:
имам сили аз младежки,
огън ми в сърце гори.

Гроб, опасност, зло, спасене -
нека бъде щото ще:
мен светото провидене
пази денем и нощем.

Имам вяра без съмнене,
тя крепи живота мой;
тя кураж ми вдъхва мене,
мир, утеха и покой.

Не плаши ме, ти говоря,
съдбо моя, с бой свиреп,
аз готов съм да се боря,
но ще бъде зле на теб.

Спят в сърцето ощ искрици,
ври в сърце ми извор нов…
Кръст ли злоба ми накичи,
кръста - мойта пък любов…

——————————

сп. „Илюстрация светлина”, г. 15, кн. 1, 1907 г.