ГРЕШНИЦАТА

Галатия Казандзаки

превод: Банчо Банов

ГРЕШНИЦАТА

Мелпо във Смирна (1) ме наричаха така, аз помня:
Иро - по солунския кей огромен;
Катиница ми казваха във Волос (2) някой път,
във Вурла (3) днеска Лели ме зоват.
Къде съм се родила? Имам ли роднини там?
Да съм проклета - ако знам!
Виж, публичния дом е моята родина…
И детските, горчивите години
сега са фотографии изтрити, мътни -
в сандъка-памет нямам нищо скътано.
Какво е днешен ден? - по-лошия от вчера;
а „утре”? - ден, от днешния по-черен.
Целувки от незнайни устни и псувни,
и полицаи, тръгнали от двете ми страни…
Гуляи до озори, скандали и тегло.
„Отваряй, аз съм следващия…” „Влез!” -
и в болницата на Сингру (4) студеното легло,
инжекциите 606.
От кораб някъде разбит - една дъска прогнила -
живота ми прахосан е… Аз свърших. Нямам сила.
Но днес от мойта преизподня викам с пълен глас:
- На тебе, общество, приличам! Образ твой съм аз!

———

1. Смирна - град в Турция.
2. 3. Волос, Вурла - градове в Гърция
4. Сингру - площад в Атина, където се намира болницата за венерически болести.


ПОБЕДИТЕЛ

Сърца - от пламък знамена,
ръцете - жилава стомана,
и - призив непрестанен,
водещ:
„Да живее
народът!”

Расте, безбройна става
тълпа човешка - боен строй,
като река се устремява,
шуми, гърми,
и Гърция с народа свой
- възкръснала -
върви там, где я води той.

Събаря стари светове,
изгражда нови,
разчупва робските окови,
към правда, свобода зове
- издига ръст до небесата сини.
Път дайте!
Победителят ще мине!