ДНЕС СЪЩЕСТВУВАНЕТО СТАРО…

Ален Боске

превод: Лъчезар Станчев

***

Днес съществуването старо
е само слово, без темел.
И островите ни повтарят,
че творчеството е без цел.

Умират разните предмети,
щом назовеш ги. Чудноват,
измами не пиши, поете:
дори да бъдеш ти крилат,

двояк и цял в противоречия,
не движиш ти поле с треви.
На предисторията вече
път давай! Разумът, уви,

останка само от стъкло е.
Законът идва след чакал.
Природата, което търси, то е
бяс вместо идеал.


ЛЕТУВАНЕ

Желаете ли да летувате
във моята поема?
През цялата година под наем има стаи -
те гледат към възторга и към безкрайността.
Не искам скъпо аз:
едно мълчание или въздишка кратка -
и аз ви правя наематели до края на живота.
А поканете и приятели:
мечтателни ли са - по-лесно те се лъжат;
залъгване ни трябва през тоя век студен,
съгласни ли сте с мен?
Стихът ми е безплатен, като хотел луксозен,
открит за всички птици.