ЧАСОВНИКЪТ НА ПОЕТА

Панде Манойлов

превод: Милена Обретенова

След толкова
изминали години
все още
времето отмерва
часовникът
на Христо Ботев.
Тик-так, тик-так:
от всички по-прецизно
на Хаджи Димитър
срока отчита…
Все още времето отмерва
часовникът
на поета.
Звъни -
камбана небесна,
елегия!…
А стрелките му
напомнят:
за всичко има време…
Тик-так, тик-так…
Единствено за свободата
на Човека
и Родината
време няма!
Часовникът на поета
цена няма.
И злато толкова няма
да се купи
часовникът на поета -
часовникът
на Христо Ботев,
часовникът
на пламенните стихове
и зова
за борба за свобода:
не роб,
а Човек да бъде
човекът!