МОИТЕ ПЕСНИ

Адолф Фрай

превод: Боян Ангелов

Ако закънти сърцето
в ритъм гневен и усети,
че летя в предели тесни
или се унасям в дрямка
под кипарисова сянка -
мрачно тътнат моите песни!