Адолф Фрай

Адолф Фрай (Adolf Frey), швейцарски писател и литературен историк. е роден на 18 февруари 1855 г. в Кютиген в семейството на писателя Якоб Фрай (1824-1875). Учи в различни университети, а от 1879 до 1881 г. литература и история в университета в Лайпциг. През 1883 г. се жени за историчката Лина Бегер (1853-1942). След престоя си в Берлин и Лайпциг става учител в гимназията в Аару през 1882 г., а през 1898 г. - професор по немска литература в Университета в Цюрих. Научните му трудове са посветени предимно на швейцарската литература, особено на Готфрид Келер и Конрад Фердинанд Майер. Пише патриотични стихове, реалистични романи и др. Номиниран за Нобелова награда за литература седем пъти. Умира от рак на 12 февруари 1920 г. в Цюрих.


Публикации:


Поезия:

МОИТЕ ПЕСНИ/ превод: Боян Ангелов/ брой 103 февруари 2018