ЗА СЕБЕ СИ

Антиох Кантемир

превод: Георги Ангелов

Преводи от Анакреон

ЗА СЕБЕ СИ

Ти пееш за тиванската война,
друг фригийския вик възпява,
а пея аз за своето поробване.
Не конник ме е пленил,
не пехота, не кораб,
а нов вид войнство -
то с очи ме прострелва.


КОЛКО ТРЯБВА ДА СЕ ПИЕ

Земята изпива дъжда,
дърветата пият земята,
моретата - лекия въздух,
слънцето пие морето;
а месецът - слънцето.
Защо, приятели, тогава
ме хокате, че пия?