БЛЕСТИ МОРЕТО…

Пол Фор

превод: Христо Цанков-Дерижан

Блести морето зад градът,
блести и грее - раковина.
Как можеш го позна? - Познай!
Това е веселият Май!

Морето - нежно зад градът,
като ръцете на дете.
Как би го поласкал? Ласкай!
Това е веселият Май!

——————————

сп. „Млечен път”, г. 1, кн. 5, 1924