СТРАХЛИВЦИТЕ

Владимир Маяковски

превод: Владимир Башев

Из „Страхливецът”

Над книжа
превит гърба,
погледът
в книжата впит;
„В папки
да се погреба…
или скрит
зад подпис-щит…”
Сякаш
не е мъж,
а риба, та
без печат
не ще
постигнете
звук
да чуете биля.
„Моля, да не ме издигнете -
ще си навлека беля…”
С ухо - метър,
точно толкова,
все край шефа
се топори,
за да знае
утре
колко
и какво
да му говори.