ЧУДНИЯТ ГОРСКИ ОРКЕСТЪР

Хайнрих Хайне

превод: Трайко Симеонов

Целий лес гърми от песни…
И аз питам се унесен:
кой ли тука управлява
тоз оркестър тъй чудесен?

Сивата ли чучулига
що си човката навежда,
кукувицата ли дива,
що тъй кука и нарежда?

Или щърка дългокраки,
що се гордо тъй разхожда,
на орекстра толкоз чуден
той ли е, за Бога, вожда?

Не тъй лесно всеки може
този дар да притежава -
тоз оркестър с сладки песни
пролетта го управлява!…

——————————

сп. „Светулка”, кн. 5, 1923 г.