ПОДЛЕЗ

Лев Озеров

превод: Тихомир Йорданов

ПОДЛЕЗ

Измислица лукава - пътен подлез.
Измудрен от къртица. Маршрутите на Данте.
Години вече войнстващата подлост
пресмята загубите от огради
за този, губещият по природа,
предвождащ мълчаливите народи,
в туй проявил завидната прилежност.
Два изхода - и двата в неизбежност.
Два пътя на надеждата, изглежда.
Подземен подлез - пътна безнадеждност.

——————————

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

Лукавый замысел - подземный переход.
Кротовый умысел. Маршруты Алигьери.
Из года в год воинствующий сброд,
Не столько уповая на приход,
Подсчитывает общие потери.
Кто городил подобный огород?
Безмолствующий кто повел народ?
Кто проявил завидную прилежност?
Два выхода, и оба в неизбежност,
И два пути надежды в безнадежность.
Безвыходность - подземный переход.