В БЕЗПЛОДЕН ПЯСЪК…

Мирварид Дилбази

превод: Георги Ангелов

***
В безплоден пясък
рози не цъфтят…

***
Всичко на света поделяй,
освен честта си…