Мирварид Дилбази

Мирварид Паша гизи Дилбази (Mirvarid Pasa qizi Dilbazi), изтъкната азербайджанска поетеса, е родена на12.08.1912 г. в село Ханлиглар (сега - Мусакьой), сега - в Газахски район. И двамата й дядовци са поети - Гаджи Рагимаг и Абдурахманаг Дилбази. През 1912 г. семейството й се премества в Баку, където поетесата завършва женска семинария. Отначало работи като начална учителка. Завършва Азербайджанския педагогически институт, работи във Фонда за ръкописи в Академията на науките на Азербайджанска ССР (1934-1938) и като преводачка в издателство „Азернешр” (1938-1940). Член на Съветския комитет за защита на мира (1949). Печата стихове от 1927 г. Автор на около 50 книги. Издава първата си книга - „Нашият глас” през 1934 г. Следват „Ранна есен” (1937), „Писмо до Бахар” (1940) и др. По време на Великата Отечествена война издава седем книги, посветени на военно-патриотичната тематика. В следвоенните години издава сборниците „Моят подарък” (1948), „Братя” (1952), „Избрани стихове” (1957), „Алжирската девойка”, „Място за спомени” (1964), „Картинки от живота” (1967), Избрани произведения в 2 тома и книги за деца. През 1970-1980-те г. излизат сборниците й „Когато замръзват теменужките”, „Майчино крило”, „Еделвайс”, „Сезонът на люляка”, „Избрани стихове”, Избрани стихове в три тома, поемите: „Майката на Айша”, „Агарзаев”, „Нови страници от дневника на тежките дни”. Пише разкази, пиеси и др. Превежда трагедията на Еврипид „Иполит”, част от „Фархад и Ширин” на Алишер Навои, част от епоса „Давид Сасунски”, газели на Низами Гянджеви, Хакани Ширвани, произведения на А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Т. Шевченко, А. Сафронов, Н. Тихонов, Зулфия, С. Михалков, С. Маршак и други поети. Заслужил деятел на културата (1967). Заслужил деятел на изкуството на Азербайджанска ССР (1976). Народен поет на Азербайджан (1979). Произведенията й са преведени на много езици. По нейни стихове са създадени песни, романси и оратории. Умира на 89 г. на 12.07.2001 г. в Баку.


Публикации:


Поезия:

В БЕЗПЛОДЕН ПЯСЪК…/ превод: Георги Ангелов/ брой 101 декември 2017

ОТКЪСНАТИ ЦВЕТЯ/ превод: Иван Есенски/ брой 137 април 2021