БРАТСКА ПЕСЕН

Сергей Василиев

превод: Александър Костов

Бърза Волга. Там, на юг търси я,
към каспийския простор разлят.
Туй е път на майчица Русия
към Баку, към слънчевия град.

Иска тя в тоз край да се разсее,
свойте братя там да навести,
сок от грозде дружно да налеят,
думи сладки с тях да сподели.

Иска там тя с обич непозната
да прегърне славен свой другар,
в Апшерон да види чудесата,
там пък нейния да видят чар.

Ех ти, шир каспийска, необятна!
Иска тя, Русия, в този час
с теб да бъде на трапеза златна,
но и Волга да е между вас.