КАКТО ОБЛАКЪТ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДЪЖД..

Мурадин Олмезов

превод: Георги Ангелов

***
Както облакът
ще се превърне в дъжд,
така дървото ще стане огън.
Капките
ще станат облак пак,
само огънят никога
зелена сянка
няма да разпери…

А в нас
водата е
деветдесет процента,
и ни е отредено
да се връщаме
отново и отново -
като дъжд,
като облаци,
като сняг!