Мурадин Олмезов

Мурадин Олмезов, балкарски поет и драматург, е роден на 20.03.1949 г. в село Ерназар, Талди-Курганска област, Казахска ССР. След 1958 г. семейството му се връща в Кабардино-Балкария. Завършва Литературния институт в Москва. Дълго време работи в системата на планинския туризъм в Приелбрусието. Сега е отговорен секретар на литературно-художественото списание «Минги Тау» («Елбрус»). Автор на 14 книги със стихове, поеми, приказки и драми. Превел на балкарски език и издал в отделна книга рубаите на Омар Хайям (Налчик, 2002). През 2000 г. е удостоен с Държавната награда на КБР в областта на литературата и изкуството. Участва в Международния театрален фестивал «Кавказ - планина на езици» (Париж, 2003). Пиесата му «Тахир и Зухра» на II фестивал на националните театри на Северен Кавказ «Сцена без граници» (Владикавказ, 2002), е призната за най-добра национална пиеса. През 2008 г. пиесата му «Кръв и пепел» («Le sang et la cendre») е издадена като отделна книга на френски език в Париж. Член на СП на РФ. Живее в Налчик.


Публикации:


Поезия:

СРЕЩА/ превод: Ваня Душева/ брой 32 септември 2011

КОЛКО ОТДАВНА…/ превод: Георги Ангелов/ брой 32 септември 2011

КАКТО ОБЛАКЪТ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДЪЖД../ превод: Георги Ангелов/ брой 101 декември 2017