СМЪРТТА НА ЛИСТАТА

Десанка Максимович

превод: Г. Пановски

СМЪРТТА НА ЛИСТАТА

Мамо, какво толкова тъжно разказва вятърът, та от неговия разказ листата пожълтяват и окапват?
Може би той разказва, че прелетните птици са измрели от умора и са се издавили в далечното южно море?
Може би той е донесъл на своите крила уплашения вик на прелетните птици?
Мамо, какво толкова тъжно разказва вятърът, та от неговия разказ листата пожълтяват и окапват?
Може би той разказва, че слънцето се е уморило, че е паднало във водата и че то никога вече няма да дойде при нас?
Кой би могъл да ми каже защо листата пожълтяват и окапват?

——————————

в. „Барабанче”, бр. 28, 1938-1939 г.


СНЕЖИНКИ

Мамо, можеш ли ми каза: какво са снежинките?
Да не би това да са звезди, измръзнали от студа, поради което са станали сребристо-бели и студени?
Да не би това да са бели цветя, откъснати от месеца и разпиляни от немирния вятър?
Да не би небето да е толкова много студено, та измръзналите бели пеперуди слизат при слънцето, за да се огреят?
Мамо, можеш ли ми каза: какво са снежинките?

——————————

в. „Барабанче”, бр. 37, 1938-1939 г.