Тодор Костов

Тодор Костов (Тодор Ив. Костов; Т. Ив. Костов), български писател, е роден на 9 март 1898 г. в град Севлиево. Сътрудничи на сп. „Гребец”, участва в антологията „Светлоструй”. Съчинения: „Слънцето изгряло” (роман, София, 1930), „Воденицата на Карлюка” (1935) и др. Пише и пиеси - “Сол и злато” (комедия, 1934). Член на Съюза на писателите от провинцията. Редактира сп. “Алфа” (Оряхово, 1920).


Публикации:


Проза:

ЗИМЕН СЪН/ брой 82 март 2016

ЗАЛЕЗ НАД ДУНАВА/ брой 99 октомври 2017


Критика за Тодор Костов:

Т. ИВ. КОСТОВ - „СОЛ И ЗЛАТО”/ автор: Павел Телчаров/ брой 99 октомври 2017