ИНДИЯ И РУСИЯ: КАК ЗАПОЧНА ИНДИЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ЧУДО

Влад Ривлин

превод: Литературен свят

На 15 август 1947 г. територията на бившата колония Британска Индия е разделена на два държавни образувания: Индийски Съюз и Пакистан (Пакистански Доминион)

Затова 15 август може да се смята Ден на раждането на независима Индия.

След придобиването на независимостта й Индия се смята за бедна и изостанала страна с много проблеми: от социални до външнополитически.

Съветският Съюз започна да помага на Индия от средата на 50-те години на миналия век.

Британците оставили след себе си промишленост най-вече в големите пристанищни градове на страната: в Калкута, Бомбай, Мадрас. А и тази промишленост била ориентирана към нуждите на британския износ.

Впрочем първото правителство на Индия - на Джевахарлал Неру си поставя амбициозна цел: да направи страната индустриално развита.

Тогава тези цели изглеждали нереални, но правителството на Неру упорито се стреми към целта си.

Ключова роля в развитието на индийската индустрия по онова време изиграл Съветският Съюз.

От средата на 50-те и до началото на 70-те г. мнозинството големи промишлени предприятия в Индия са построени със съдействието на СССР.

Сред индийските промишлени гиганти, построени по това време с помощта на специалисти от СССР в Индия са три металургични завода, единадесет електростанции, четири машиностроителни завода, в т. ч. алуминиевият комбинат в Корба, машиностроителният завод в Ранчи, металургичният комбинат в Бокаро.

Благодарение на помощта на СССР броят промишлени предприятия в Индия в продължение на 20 години се утроили.

Но в началото на 90-те години на миналия век Индия и Русия като че ли си смениха ролите.

Русия изгуби статута си на свръхдържава, а Индия - обратно, влезе в елитния клуб на световните държави.

И макар че днес Русия до голяма степен възстанови позициите си в световната икономика и външната политика (Това твърдение вероятно ще предизвика яростните протести преди всичко на онези, които отъждествяват социалното благосъстояние и икономическия растеж. Бързам да успокоя тази категория читатели: по ниво на бедност и нищета от Русия до Индия е много далече, слава Богу.) до Индия руската икономика засега е твърде отдалечена.

Съдете сами: според размера на брутния вътрешен продукт (пресметнат на основата на паритета на покупателната способност), дялът на Индия в световната икономика е 7,23 %, а на Русия - 3,17 %.

По този показател Индия заема трето място в рейтинга на МВФ след Китай и САЩ. Русия е на шесто място след Германия.

Почетно. Но до 19% от обема на световното производство по време на СССР, Русия днес е толкова далече, както до китайската или американската икономика.

И работата не е само в показателите на брутния вътрешен продукт.

Индусите, за разлика от китайците, отдавна разработват свои ноухау, а индийските програмисти на свои колеги навсякъде: от Европа до Канада.

В какво е тайната на чудото на третата икономика на света?

Част от експертите смята, че основа на индийското икономическо чудо е преминаването в Индия в началото на 90-те години на миналия век от социалистическа икономика към либерална. Но същият преход, при това много по-радикален, по същото време направи и Русия.

Но резултатите от подобен преход бяха в същото време напълно различни.

А Индия и няма и приблизително такова количество природни ресурси като Русия.

Може би цялата работа е в това, че в Индия се дава приоритет на националните и държавни интереси, а не на банковите сметки и офшорките на новобогаташите?

15.08.2017