СТИГА ДУМИ!

Цанко Церковски

СТИГА ДУМИ!

Стига думи, стига плач,
стига сълзи лицемерни.
Сит е горкият орач
на одумки злонамерни!

Сит е целия народ
на усмивки примамливи -
той веч видя техний плод,
знае техний сок горчиви.

Знае вече, че медът
е примесен с яд отровен -
веч години се редят
се на думи - шум вековен.

Стига, братя, празна реч -
голи думи, залъгалки -
за дела е време веч,
стига се ний да сме малки!


ЗОРА СИПВА….

Зора сипва, зора обзорява,
лудо младо конче обседлава.

- Постой, лудо, постой аджамия!
Росна китка тебе ще увия…

- Увий, душо, увий севдо драга!
Китка-обич - китка ли се пада?

- Постой, лудо, постой, аджамия!
гердан давам от галена шия.

- Давай, душо, давай, севдо драга!
Гердан-спомен - гердан ли се пада?

- Постой, лудо, постой, аджамия!
Пъстра пазва тебе ще открия!

- Открий, душо, конче ще повърна,
душа давам в пазва да надзърна…