УСТОИМ ЛИ – ЗНАЧИ ЩЕ ПОБЕДИМ!

Леонид Ивашов

превод: Литературен свят

На трибуната на Юбилейния Всеславянски Конгрес е  ученият-геополитик със световно име генерал-полковник Леонид Ивашов

Здравейте, уважаеми участници в нашия Юбилеен Всеславянски Конгрес!

Ако днес се говори за волята на православното славянско духовно пространство, ми се струва, че трябва да се погледне в дълбочина - и ние правим това от позицията на геополитическия анализ: какви са тенденциите, накъде се движи човечеството, накъде се движи Западът и т.н.

И аз искам като геополитик, като специалист в този отрасъл да кажа следното: светът днес се променя кардинално, извършва се прелом, извършват се закономерни естествени процеси. Днес Западът се е изчерпал, той отива в сянка и настъпва ерата на Изтока.

Това е неизбежно. В този план Западът - и говоря не само за държавите, но и за онези транснационални чудовища, глобални субекти, които всъщност управляват днес Америка и Европа - те чувстват своята кончина, преминаването си на втори план или въобще изчезването им от палитрата на световната политика. Разбира се, този процес ще продължи.

Има опити, които наблюдаваме в Съединените Щати, в Европа, по-конкретно във Франция, в Чехия, в Унгария и други страни, -опити за осъзнаване на националната идентичност чрез националните интереси.

Но какво е днес в света? Има свят на традиционните общества - общества, които изповядват свои древни традиции; това са преди всичко Китай и Индия, завръща се към традиционните си корени Латинска Америка.

И ще кажа - и не защото съм руски православен славянин, но все пак - днес лидер в запазването на традицията, запазването на обществото, в съхраняването на човека като замисъл Божи е православният Славянски Свят, макар че ние сме значително по-млади от други цивилизации. И на нас, славяните, днес пак предстои да играем историческа роля, защото идва Изтокът начело с Китай.

Той идва, настъпвайки мощно, и всички СМИ, и политолозите основно акцентират на това, че там има мощна икономика и динамично се развиват технологиите, предизвикателството към Запада се хвърля именно в тази сфера. Но днес главният театър на глобалното противоборство са не ресурсите, не стратегическите комуникации, а културно-цивилизационната среда. Опитите да се натрапи на всички този див смисъл на живота в името на материалните блага, в името на насилието и експанзията.

И ние виждаме какъв е станал днес Западът. Да, всъщност, той такъв е и бил. Това са опити да се играе на демокрация, толерантност. Но единственото, което Западът е наследил от Римската империя, е, първо, делението на обществото на патриции, плебеи и роби. Това се вижда ясно и моите студенти виждат, че отношението към другите народи е именно такова. А втората традиция, която са приели, е експанзията. Изгодата, експанзията, насилието - това е тяхната матрица.

Какво носи днес Китай, не знаем, но ценностите ще бъдат други. Но ще се съгласи ли с това такава цивилизация като Индия, ще се съгласи ли Латинска Америка да приеме ценностите на Китай? А най-универсални за всички народи, още повече за народите на Изтока, са истинските православни славянски ценности. В този план - още веднъж ще го повторя - ние сме лидерът. У някои няма такава душевна красота, няма такова отношение, няма такава матрица, а у нас тя е - съвест, святост, справедливост, а за мъжкото население и войнство още и чест - такава съвкупност другаде вече не се среща.

И преди всичко благодаря на братята-сърби, защото те повече от другите народи и повече от нас, руснаците, държат центъра на Православието, държат смисъла на живота, държат своите традиции. Ще се наложи да се сражаваме! Но ние вече виждаме, че сражаваме на бойното поле, а главният театър на войната днес е духовният. Устоим ли - значи, ще победим, ще запазим своето място в историята на човечеството, ще запазим своето бъдеще.

Затова благодаря на подвижниците за това, което прави нашият Конгрес. Вчера например се срещахме на научен съвет в Академията по геополитически проблеми.

Вие знаете, че Русия я държи не властта днес, както и във вашите републики, държи я не властта - за развитието днес способства не държавата - тя вече наполовина е преидентифицирана на западните ценности, които се променят доста често, а я държи този подвижнически слой от интелигенцията, просто честните хора и, разбира се, нашите свети отци, които не са с нас, но са живи, и, разбира се, държи я Руската Православна Църква.

Късмет, успехи и победа на всички нас!

——————————

Русский вестник, 06.08.2017