БОЖИ ДАР

Цветан Илиев

На Цветан Пешев

От писано и казано ти можеш,
сред толкова таланти и съдби,
щастлив да си с най-редкия дар божи,
следовник на Алеко може би.

Как само артистично ти умееш
(и колко щеш свидетели в Кнежа)
да разведриш,
да стоплиш,
да разсмееш,
за хората да си като душа.

В най-весело купе с теб влак се носи.
Раздумката като поток тече.
И само след момент за белокоси
ти ставаш тяхното добро момче.

Където и да тръгнеш по страната,
дори в Китай или Афганистан,
като безценен майстор на шегата
ти вече си очакван и желан.

О, нека сред шегата се злобее
и всеки на абсурди се диви,
най-лесно с твоя хумор се живее
и с вяра в безнадеждност се върви…