НАДПИСИ ВЪРХУ РОГ ЗА ВИНО

Расул Гамзатов

превод: Тихомир Йорданов

***
Да пием! Вино дайте! Че има си поверие:
да пиеш повод добър ще се намери.

***
Той пиеше. Умря. А ти, човече,
нима се мислиш вечен?

***
Че пил е, не се кае.
Не е за умирачка болка.
Но трябва да се знае
кога, с кого и колко.