СТИХОВЕ

Дмитрий Мизгулин

превод: Красимир Георгиев

ПОСЛУШНО СЕ СТАДОТО ВЛАЧИ СЛЕД СВОЯ ПАСТИР

Послушно се стадото влачи след своя пастир,
спокойно, лениво, без стадни тревоги и грижи.
А той в полудрямка магарето язди безспир,
по само на него известни пътеки се движи.

Не знае страх стадото, нито познава беда.
Овните се тътрят един след друг сънно, лениво.
И мъкнат се цял ден така от вода до вода,
и вярват, че всичко е здраво, законно, щастливо.

Нали са с пастир, който язди магаре сред шир.
Той умен е. Знае и пътища, и водопои.
Послушното стадо се влачи след своя пастир,
приспано се влачи на сития зной през покоя.

И вечен е ред през била и села тоз адет.
Но дреме овчарят, омекват ръцете му тука.
И тегли магарето тъпо овцете напред
без мисъл къде да насочи досадната скука.

——————————

КОМПЮТЪР ПИШЕ

Компютър пише музика. Слова.
Компютър гладко римите ще сложи.
За да не ни болят душа, глава;
тъй бързичко човек едва ли може.

За мен е Словото свят трудноват -
обмисляне, съмнения, тревога…
Бих изоставил този занаят,
ако не вярвах, че е той от Бога.

——————————

ТЪЙ МНОГО ДУМИ

Тъй много думи ръсим всеки час,
без с нас в словата мисъл да събудим,
че, недочули мъдър Божи глас,
ний в руското си слово Бога губим.

Не слуша никой, всички в хор крещят,
за правота мечтаят повсеместно.
А низшите пред църквата мълчат,
на тях, повярвай, много е известно.


ОТАРА ПОСЛУШНО БРЕДЕТ ЗА СВОИМ ПАСТУХОМ…

Отара послушно бредет за своим пастухом,
Спокойно, лениво, не зная забот и тревоги.
А он в полудреме на ослике едет верхом
По только ему одному лишь известной дороге.

Отара не ведает страха, не знает беды.
Бараны бредут друг за другом лениво и сонно.
И тащатся вновь целый день от воды до воды,
И верят, что все это прочно, надежно, законно.

Ведь есть же пастух, что на ослике едет верхом.
Он умный. Он знает дороги и все водопои.
И стадо послушно бредет за своим пастухом,
Бредет, убаюкано знойным и сытым покоем.

И вечно бредут вслед за ним мимо гор, мимо сел.
Но дремлет пастух, и бессильные свесились руки.
И тянет отару тупой, своенравный осел,
Не зная, куда и свернуть от назойливой скуки.

——————————

КОМПЬЮТЕР ПИШЕТ…

Компьютер пишет музыку. Слова.
Компьютер также складно в рифму сложит.
Пусть не болит душа и голова,
Так быстро человек навряд ли сможет.

А мне дается Слово тяжело
Раздумие, сомнения, тревога…
Давно бы бросил это ремесло,
Когда б не верил, что оно от Бога.

——————————

КАК МНОГО СЛОВ…

Как много слов мы говорим подчас,
И думаем при этом мы едва ли,
Что, не расслышав вещий Божий глас,
Мы Бога в Русском Слове потеряли.

Не слушая друг друга, все кричат,
О правоте мечтая повсеместно.
Лишь нищие на паперти молчат,
А им, поверь мне, многое известно.

1991 г.