МИСИЯТА НА МЛАДИТЕ

Любомир Брутов

На поколенията след войната е съдено да играят важна и решаваща роля за създаването на едно по-сносно, по-щастливо и по-свободно съществувание - за изграждането величествената огромна сграда на новото време.

Ето защо, днес погледите на всички са обърнати към младежта; нея всички призовават като най-творческия елемент за активизирането на масите, като носителки на нови идеи за всеобщ просперитет.

Докато преди известно време нашата младеж блуждаеше и се луташе в безпътица от една крайност към друга, пред нея днес се откриват вече нови хоризонти, нейният път е ясно очертан - пътят, по който преминаваха дейците от нашето възраждане и апостолите на свободата ни.

Така разрешен проблемът за мисията на младите добива особено важно значение, като се има предвид, че у нас е създаден вече един интелектуален елит от млади сили, които са се отдали беззаветно в служба за укрепването и възхода на нацията ни.

Този елит, тая ентусиазирана и обладана от пламенни възторзи наша младеж е преизпълнена и с най-добри чувства за благото на българския народ и неговото светло бъдеще.

Тя е готова да изпълни достойно своя дълг и да понесе историческата отговорност пред утрешния ден. Но тя чувства нужда от напътствието, подкрепата и житейската опитност на старите поколения, преминали през огън и кръв и калени в епохалните борби.

Ще се отзовем ли на нейния пролетен зов? Ще й протегнем ли одобрително ръка? Ще й вдъхнем ли вяра? Ще я подкрепим ли в нейния устрем и благородни намерения за извеждането на народния кораб на спасителния бряг?

——————————

в. „Литературен глас”, г. 7, 6.02.1935 г.