„ИЗВОРА НА БЕЛОНОГАТА”

Нели Доспевска

„Извора на Белоногата”. Драматизация по стихотворението на П. Р. Славейков от Ангел Даскалов

Драмата се предхожда от един монолог, в който се съпоставят ония времена, „когато светът живееше в приказна мъгла, наситена с мистика, вярвания, суеверия и чудовищни видения” с днешния свят на небостъргачи, аероплани и радиоапарати, рожби на непобедимия човешки дух, който устремено лети все нагоре.

Обаче, този монолог стои някак си откъснат и чужд на цялата драма, която въобще не се нуждае от какъвто и да било предговор.

Освен съдържанието на Славейковата балада, у което авторът строго се придържал, в драмата има вмъкнати някои нови мотиви, които, обаче, не изменят нито духа, нито съдържанието на баладата, нито пък нарушават единството й.

Драматическият елемент е твърде умело засилен от обстоятелството, че на самия Никола, който е зидар, се пада жребието да вгради сянката на любимата си.

Характерите, езика и обстановката са предадени напълно в духа на Славейковото произведение.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 10, бр. 387, 23.03.1938 г.